Energy Absolute Public Company Limited heeft tijdens haar AVA gehouden op 23 april 2021 de jaarlijkse dividenduitkering voor het jaar 2020 goedgekeurd van THB 0,30 per gewoon aandeel, in totaal THB 1.119 miljoen uit de NON-BOI ingehouden winst per 31 december 2020. De Vergadering keurde de uitbetaling van het jaarlijkse dividend goed op 21 mei 2021. De Vergadering heeft ook de datum van 15 maart 2021 vastgesteld als de registratiedatum voor het recht van aandeelhouders om een lijst van aandeelhouders op te stellen, zoals bepaald in Sectie 225 van de Securities and Exchange Act B.E.2535 (Gewijzigd B.E.2551) om het jaarlijkse dividend te ontvangen, zoals hierboven vermeld.