Energy Absolute Public Company Limited kondigde de benoeming aan van de heer Amorn Sapthaweekul, directeur, als waarnemend bedrijfssecretaris, met ingang van 1 december 2022 tot een nieuwe bedrijfssecretaris wordt aangeworven.