Energy Absolute Public Company Limited heeft meegedeeld dat de heer Sutham Songsiri, die werkzaam was als Bestuurder, Lid van het Risicobeheercomité, Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité, Lid van het Corporate Governance en Sustainability Comité, Lid van het Strategisch Planningscomité en Lid van het Directiecomité, op 30 december 2023 is overleden.