Energy Absolute Public Company Limited kondigde aan dat de aandeelhouders op haar AVA van 21 april 2023 de jaarlijkse dividenduitkering voor het jaar 2022 van THB 0,30 per gewoon aandeel goedkeurden, in totaal THB 1.119.000.000 uit NON-BOI ingehouden winst per 31 december 2022. De Vergadering heeft goedgekeurd dat het jaarlijkse dividend zal worden uitbetaald op 19 mei 2023. De Vergadering heeft ook de datum van 13 maart 2023 vastgesteld als de Registratiedatum voor het recht van aandeelhouders om het jaarlijkse dividend zoals hierboven vermeld te ontvangen.