Energy Absolute Public Company Limited (de "Vennootschap") heeft aangekondigd dat de vergadering van de raad van bestuur nr. 1/2023, gehouden op 24 februari 2023 (de "Vergadering"), de bestemming van de nettowinst en het jaarlijkse dividend voor het jaar 2022 heeft goedgekeurd en besloten voor verdere goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023, die zal worden gehouden op 21 april 2023. De details zijn als volgt: Het jaarlijkse dividend voor het jaar 2022 ten bedrage van THB 0,30 per aandeel is afkomstig uit de niet-BOI ingehouden winst.

De totale betaling van het jaarlijkse dividend bedraagt THB 1.119 miljoen, gelijk aan 54,03% van de nettowinst van de enkelvoudige jaarrekening. De vergadering heeft ook goedgekeurd en besloten dat de "Record Date" op 13 maart 2023 zal plaatsvinden om het recht van aandeelhouders te bepalen om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 bij te wonen en het jaarlijkse dividend voor het jaar 2022 te ontvangen, waarbij het jaarlijkse dividend op 19 mei 2023 zal worden uitbetaald.