Energy Absolute Public Company Limited heeft kennis gegeven van de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur nr. 4/2023, die werd gehouden op 10 november 2023, om de heer Patiparn Sukorndhaman te benoemen als nieuwe directeur, ter vervanging van Pol. Gen.

Phatcharavat Wongsuwan, die vóór het verstrijken van de termijn ontslag had genomen.