Energy Absolute Public Company Limited heeft op haar AVA die gehouden wordt op 26 april 2024 een dividend voorgesteld van THB 0,30 per aandeel voor het jaar 2023 uit de niet-BOI ingehouden winst. De Vergadering heeft ook goedgekeurd en besloten dat de "Registratiedatum" 11 maart 2024 zal zijn om het recht van aandeelhouders te bepalen om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 bij te wonen en het Jaarlijks Dividend voor het jaar 2023 te ontvangen, dat het Jaarlijks Dividend op 24 mei 2024 zal worden uitbetaald. (Het recht om Dividend te ontvangen is echter onzeker, aangezien het nog niet is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 die op 26 april 2024 wordt gehouden). In dit verband moet het bovenstaande ter verdere goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.