1. Homepagina
 2. Aandelenscreener - Topbeleggerscijfer

Aandelenscreener - Topbeleggerscijfer

Sla filters op
Vind de juiste bedrijven over de hele wereld met onze zoekmachine.
Stap 1
Bepaal het geografische gebied of de index van uw keuze.
Stap 2
Selecteer de filters waarin u geÔnteresseerd bent
Stap 3
Rangschik de resultaten volgens uw criteria
Stap 4
Sla uw keuze op om deze met ťťn klik te bekijken
Uw zoekopdracht
bedrijven
Landenfilter

Filter voor indexen of lijsten
Indexen
Lijsten
Indexen
Basisfilter
Marktkapitalisatie
(Mio $)
100
Max
Sectoren

Algemene scorefilters
Beleggingsrating
Deze rating is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de volgende ratings: Groei, Waardering, Lange Termijn WPA Review, FinanciŽle positie, Winstgevendheid, publicaties en Zichtbaarheid. Het doel is om bedrijven in te delen volgens een veelheid van criteria in een investeringslogica voor de middellange en lange termijn.
Handelsrating
Deze rating wordt gedefinieerd door een gewogen gemiddelde van de volgende criteria: Waardering, kortetermijn WPA-overzicht en zichtbaarheid. Dit maakt deel uit van een investeringslogica voor de korte termijn.
Fundamentele scorefilters
Evolutie van de omzet
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzet van het bedrijf, gebaseerd op het verleden en de taxaties van de analisten voor de komende jaren. Het doel is om bedrijven te identificeren waarvan de omzet een dynamische groei volgt.
Winstgroei
Deze rating is gebaseerd op de verwachte evolutie van de jaarlijkse winst per aandeel (WPA) volgens de ramingen van de analisten die het bedrijf volgen. Het doel is bedrijven met een dynamische winstgroei op te sporen.
EBITDA / Omzet
De rating is gebaseerd op de EBITDA-marge van het bedrijf in verhouding tot de omzet, op basis van historische ervaringen en ramingen van analisten voor de komende jaren. In tegenstelling tot de rendabiliteit (de uiteindelijke nettowinst) houdt de EBITDA geen rekening met belastingen, rentelasten en afschrijvingen. Hoe groter deze verhouding, hoe beter de rating.
Winstgevendheid
Deze rating is gebaseerd op de nettomarge van de onderneming op basis van ervaringen uit het verleden en taxaties van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger het marge, hoe beter de rating.
FinanciŽle situatie
Deze rating is gebaseerd op de nettoschuldpositie en EBITDA van de onderneming, in vergelijking met de omzet. Hoe meer geld het bedrijf heeft en genereert, hoe beter de rating.
K/w-verhouding
Dit is de verhouding tussen de koers van het aandeel en de Nettowinst per Aandeel op basis van het verleden en de schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe lager de P/E, hoe beter de score.
EV/omzet
Deze rating berekent de verhouding tussen de waarde van de onderneming en haar omzet, gebaseerd op het verleden en de schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe lager de verhouding, hoe beter de score.
Koers-boekwaarde
Deze rating is gebaseerd op de verhouding tussen de aandelenkoers en de boekwaarde ervan, op basis van ervaringen uit het verleden en ramingen van analisten voor de komende jaren. Hoe kleiner deze verhouding, hoe beter de rating.
Koers/vrije kasstroom
Deze rating is gebaseerd op de verhouding tussen de aandelenkoers van het bedrijf en de vrije cashflow per aandeel die door de bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd, op basis van het verleden en de ramingen van analisten voor de komende jaren. Hoe kleiner deze verhouding, hoe beter de rating.
Dividendrendement
Deze rating is gebaseerd op het dividend per aandeel ten opzichte van de koers van het aandeel. Hoe hoger het rendement van het bedrijf, hoe beter de rating.
Herziening omzet 7 dagen
De rating is gebaseerd op de geschatte evolutie van de omzet van het bedrijf op basis van historische ramingen en ramingen van analisten voor de komende jaren. Hoe meer de omzetramingen in de afgelopen 7 dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating.
Herziening omzet 4 maanden
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen vier maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.
Herziening omzet 1 jaar
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen twaalf maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.
Herziening WPA 7 dagen
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de WPA-ramingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe meer WPA-schattingen in de afgelopen zeven dagen relatief gezien naar boven zijn bijgesteld, hoe beter de rating.
Herziening WPA 4 maanden
Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van historische ervaringen en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger d WPA-ramingen in de afgelopen vier maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.
Herziening WPA 1 jaar
Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van ervaringen uit het verleden en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de WPA-ramingen in de afgelopen twaalf maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.
Analistenadvies
Deze rating is gebaseerd op de samenvatting van de analistenadviezen. Het geeft dus een indicatie van het standpunt dat de meerderheid van de analisten in de consensus heeft ingenomen.
PotentiŽle richtprijs
Deze rating is gebaseerd op het gemiddelde koersdoel van de analistenconsensus. Hoe hoger dit koersdoel boven de koers ligt, hoe beter de rating.
Doelkoersherziening 4m
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de richtkoers van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvan de richtkoers het sterkst is gevarieerd. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.
Adviesherziening 4m
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.
Adviesherziening 12m
Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 12 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.
Gevolgd door analisten
Deze rating is gebaseerd op het aantal analisten dat deelneemt aan de consensus en op het aantal ramingen betreffende de geanalyseerde toekomstige activiteiten van het bedrijf. Hoe meer een bedrijf wordt gevolgd, hoe beter de rating.
Afwijkende schattingen
Deze rating is gebaseerd op de verspreiding van de schattingen van analisten over de zakelijke trends van de onderneming voor de komende jaren. Hoe geconcentreerder de schattingen, hoe beter de rating.
Verschil van mening
Deze rating meet de spreiding van de verschillende opinies van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner het verschil, hoe beter de rating.
Koersdoel Divergentie
Deze rating meet de spreiding van de verschillende richtkoersen van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner de spreiding, hoe beter de rating.
Kwaliteit van de publicaties
Deze rating is gebaseerd op de kwaliteit van de vroegere publicaties van het bedrijf in vergelijking met de verwachtingen van de analisten. Hoe meer het bedrijf boven de consensus uitkomt, hoe beter de rating.
Meer criteria
Minder criteria
Technische scorefilters
Bollinger-spread
De beoordeling "Bollinger Bands" is gebaseerd op de rangschikking van het betrokken aandeel, ten opzichte van een panel van aandelen, volgens de spreiding van de Bollinger banden op tijdstip t, in vergelijking met de gebruikelijke volatiliteit. Hoe hoger de score, hoe strakker de Bollinger banden relatief zijn. Zo bewegen de koersen zich in een zone van besluiteloosheid die kan leiden tot een versnelling van zowel opwaartse als neerwaartse bewegingen. Omgekeerd geldt dat hoe lager de rating, hoe meer de Bollinger banden worden gespreid en hoe groter de recente volatiliteit.
RSI
De beoordeling "RSI" is gebaseerd op de rangschikking van het betrokken aandeel binnen het bestudeerde panel op basis van de waarde van de wiskundige RSI-indicator op 14 periodes. Hoe hoger de rating, hoe meer het aandeel zich in een situatie van relatieve oververkoop bevindt in vergelijking met het onderzochte waardenpanel. Omgekeerd, als de score laag is, duidt dit op een relatieve overbought situatie.
Kortetermijntiming
De beoordeling "Short-Term Timing" wordt gedefinieerd als een functie van de positie van de laatste slotkoers van het betrokken aandeel, in relatie tot de steun en weerstand op kortetermijn bepaald door een technische analyse op basis van dagelijkse gegevens. Hoe sterker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij zijn kortetermijnsteun ligt en hoe verder weg van zijn kortetermijnweerstand. Hoe zwakker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij zijn kortetermijnweerstand komt en hoe verder het van zijn kortetermijnsteun af is.
Middellange termijn timing
De beoordeling "Short-Term Timing" wordt gedefinieerd als een functie van de positie van de laatste slotkoers van het betrokken aandeel, in relatie tot de steun en weerstand op kortetermijn bepaald door een technische analyse op basis van dagelijkse gegevens. Hoe sterker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij zijn kortetermijnsteun ligt en hoe verder weg van zijn kortetermijnweerstand. Hoe zwakker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij zijn kortetermijnweerstand komt en hoe verder het van zijn kortetermijnsteun af is.
Lange termijn timing
De beoordeling "Long-Term Timing" wordt gedefinieerd op basis van de positionering van de laatste slotkoers van het aandeel in kwestie, binnen de koerszone tussen de steun en de weerstand op lange termijn, op basis van een technische analyse met behulp van wekelijkse gegevens. Hoe sterker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij de lange termijn steun zal zijn en hoe verder weg van de lange termijn weerstand. Hoe zwakker de rating, hoe dichter de koers van het aandeel bij de lange termijn weerstand zal zijn en hoe verder weg van de lange termijn steun.
Kortetermijntrend
De beoordeling "Short-Term Trend" geeft de richting van het aandeel aan: bearish, neutraal of bullish, gebaseerd op de trend die wordt getrokken tussen de hoge en lage punten over de korte termijn periode.
Middellange-termijntrend
De beoordeling "Medium Term Trend" geeft de richting van het aandeel aan: bearish, neutraal of bullish, gebaseerd op de trend die wordt getrokken tussen de hoge en lage punten over de middellange termijn.
Langetermijntrend
De beoordeling "Long Term Trend" geeft de richting van het aandeel aan: bearish, neutraal of bullish, gebaseerd op de trend die wordt getrokken tussen de hoge en lage punten over de lange termijn.
Verschil (5-daags)
De beoordeling "5-Day Change" is gebaseerd op de beweging van de koers van het aandeel gedurende de laatste 5 handelsdagen. Hoe groter de opwaartse beweging van de koers, hoe beter de rating (een bedrijf waarvan de koers is gedaald heeft een lagere rating). Een van de doelstellingen is het identificeren van de bedrijven waarvan de prijs het meest is gestegen.
Verschil (YTD)
De beoordeling "YTD" is gebaseerd op de ontwikkeling van de koers van het aandeel sinds het begin van het jaar. Hoe groter de opwaartse beweging van de koers, hoe beter de rating (een bedrijf waarvan de koers is gedaald heeft een lagere rating). Een van de doelstellingen is het identificeren van de bedrijven waarvan de prijzen het meest zijn gestegen.
Volatiliteit
De beoordeling "Volatiliteit" is gebaseerd op de neiging van de aandelenkoers te schommelen. Hoe meer de koers van het aandeel de afgelopen dagen grote bewegingen heeft gemaakt, hoe beter de rating (een bedrijf waarvan de koers niet veel is veranderd, heeft een lagere rating). Een van de doelstellingen is om bedrijven te identificeren op basis van hun capaciteit om in recente handelsdagen aanzienlijk te bewegen.
Abnormaal volumes
De beoordeling "Abnormale volumes" is gebaseerd op de rangschikking van het aandeel in kwestie binnen het bestudeerde panel op basis van de volumes van de laatste handelsdag, in vergelijking met een gemiddelde sessie. Hoe hoger de beoordeling, hoe ongewoon hoog de volumes. Hoe lager de score, hoe ongewoon laag de volumes waren.
STIM
De beoordeling "STIM" is gebaseerd op de rangschikking van het betrokken aandeel binnen het bestudeerde panel op basis van de waarde van de door Franck Morel gecreŽerde STIM-wiskundige indicator. Deze indicator meet de koop- of verkoopdruk van de laatste handelsdag op basis van de volumes en de volatiliteit. Dit resultaat wordt geÔnterpreteerd rekening houdend met een draaipuntdrempel die zich op 50 bevindt en waarvoor het STIM een nulwaarde heeft. Hoe dichter de score bij 100 ligt, hoe groter de koopdruk. Omgekeerd geldt dat hoe dichter de score bij 0 ligt, hoe groter de verkoopdruk.
Meer criteria
Minder criteria
Filteren op ESG-criteria
ESG Refinitiv
Milieu
Emissies
Deze rating is gebaseerd op de score "Emissies" van Refinitiv, die het engagement en de doeltreffendheid meet van een bedrijf bij het verminderen van de milieu-emissies in zijn productie- en exploitatieprocessen.
Innovatie
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Innovatie" van Refinitiv, die weergeeft in hoeverre een bedrijf in staat is om de milieukosten en de milieulasten voor zijn klanten te verminderen en zo nieuwe marktkansen te creŽren door middel van nieuwe milieutechnologieŽn en -processen of producten die zijn ontworpen met het milieu in gedachten.
Gebruik van middelen
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Middelengebruik" van Refinitiv, die de prestaties en het vermogen van een bedrijf weergeeft om het gebruik van materialen, energie of water te verminderen en om meer milieuvriendelijke oplossingen te vinden dankzij een beter beheer van de toeleveringsketen.
Sociaal
Maatschappelijk engagement
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Maatschappelijk engagement" van Refinitiv, die meet in hoeverre het bedrijf zich inzet om een goede burger te zijn, de volksgezondheid te beschermen en de bedrijfsethiek te respecteren.
Mensenrechten
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Mensenrechten" van Refinitiv, die meet in hoeverre een bedrijf de fundamentele mensenrechtenverdragen effectief naleeft.
Productaansprakelijkheid
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Productverantwoordelijkheid" van Refinitiv, die weergeeft in hoeverre een bedrijf in staat is kwaliteitsgoederen en -diensten te produceren, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de klant, en met de integriteit en de vertrouwelijkheid van gegevens.
HR
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Human resources" van Refinitiv, die de doeltreffendheid meet van een bedrijf op het gebied van arbeidstevredenheid, een gezonde en veilige werkplek, het behoud van diversiteit en gelijke kansen, en ontwikkelingskansen voor zijn personeel.
Bedrijfsvoering
MVO-strategie
Deze rating is gebaseerd op de score "MVO-strategie" van Refinitiv, die weergeeft hoe een bedrijf over de economische, sociale en milieugerelateerde dimensies van zijn dagelijkse besluitvormingsprocessen communiceert.
Beheer
Deze rating is gebaseerd op de score "ESG-management" van Refinitiv, die het engagement en de doeltreffendheid meet van het bedrijf bij het toepassen van de principes van goede praktijk inzake bedrijfsvoering.
Aandeelhouders
Deze rating is gebaseerd op de ESG-score "Aandeelhouders" van Refinitiv, die meet in hoeverre een bedrijf aandeelhouders gelijk behandelt en beschermingsmechanismen tegen overnames hanteert.
Controverses
De score "Controverses" wordt berekend op basis van 23 controversiŽle ESG-thema's. Als zich in de loop van het jaar een schandaal voordoet, wordt het betrokken bedrijf gestraft en heeft dit gevolgen voor zijn ESG-eindscore. Het effect van de gebeurtenis kan het volgende jaar nog worden waargenomen als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die verband houden met de negatieve gebeurtenis. Dat is bijvoorbeeld het geval bij rechtszaken, lopende geschillen inzake wetgeving, en boetes. Alle media-elementen worden opgevolgd naarmate de controversiŽle situatie evolueert. De controverse-score houdt ook rekening met de vertekening van de marktkapitalisatie bij bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Deze bedrijven trekken immers gemakkelijker media-aandacht dan bedrijven met een lagere marktkapitalisatie.
Meer criteria
Minder criteria

FUGRO N.V. EUR 
ADYEN N.V. EUR 
ASML HOLDING N.V. EUR 
ENVIPCO HOLDING N.V. EUR 
SIF HOLDING N.V. EUR 
FLOW TRADERS LTD. EUR 
ROYAL BAM GROUP N.V. EUR 
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V. EUR 
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 
HAL TRUST EUR 
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. EUR 
AHOLD DELHAIZE N.V. EUR 
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL.. EUR 
INPOST S.A. EUR 
CTP N.V. EUR 
ARCADIS NV EUR 
PROSUS N.V. EUR 
NEDAP N.V. EUR 
ALLFUNDS GROUP PLC EUR 
Beste beurs-portaal

Beste beurs-
portaal

Historisch rendementvan +951 %

Historisch rendement
van +951 %

Al meer dan20 jaar aan dezijde van beleggers

Al meer dan
20 jaar aan de
zijde van beleggers

Google
Trustpilot
+   
          
  1.000.000
leden

+ 1.000.000
leden

Makkelijk ensnel opzeggen

Makkelijk en
snel opzeggen

Onze experts staanvoor jou klaar

Onze experts staan
voor jou klaar

Download from Apple Store

ONZE EXPERTS STAAN VOOR JOU KLAAR

Maandag t.e.m. vrijdag, 9:00 -12:00 / 14:00-18:00

Contacteer ons
MarketScreener - jouw directe link met de beurs
+39,41 % op onze Amerikaanse portefeuille tegenover 25,67 % op de S&P 500 Net Total Return
Kopieer onze prestaties
Kopieer onze prestaties