AUGSBURG (dpa-AFX) - De minister-presidenten van de deelstaten willen op 20 juni met bondskanselier Olaf Scholz (SPD) spreken over de mogelijke invoering van een verplichte verzekering tegen schade door natuurgeweld als gevolg van de overstromingen. Een woordvoerster van het federale ministerie van Justitie vertelde dit woensdag aan de krant "Augsburger Allgemeine". Het panel zal de resultaten bespreken van vier bijeenkomsten van een overeenkomstige werkgroep. Natuurlijke gevaren zijn schade die door de natuur wordt veroorzaakt. Hieronder valt schade veroorzaakt door overstromingen, stormen of aardverschuivingen.

Het federale ministerie van Justitie staat echter sceptisch tegenover een dergelijke verzekering. De woordvoerder vertelde de krant dat "de invoering van een nationale verzekering tegen natuurrampen het probleem van het risico op schade aan gebouwen en de bijbehorende financiële lasten voor burgers niet oplost". Ze verwees onder andere naar de bureaucratische rompslomp die de noodzakelijke inspecties met zich meebrengen. "Met vele miljoenen woongebouwen in Duitsland en de verzekeringsexpertise die nodig is voor de inspectie, is deze inspectie extreem tijdrovend en kostenintensief."

Meer dan een jaar geleden riep de Bondsraad op tot de landelijke invoering van een verplichte verzekering tegen natuurrampen, mede naar aanleiding van de overstromingsramp op de Ahr in 2021 met vele doden en enorme schade.

Na de overstromingen tijdens het Pinksterweekend, met name in Saarland, klonk opnieuw luid de roep om invoering van een dergelijke verzekering. Het federale ministerie van Justitie wees erop dat een verplichte verzekering "het leven in heel Duitsland duurder zou maken". De verzekeringsbranche schat "dat de kosten per eengezinswoning tussen de 100 en 2000 euro per jaar zouden liggen", aldus de woordvoerder.

In de resolutie van de Federale Raad stond destijds dat de federale regering vreesde dat de lasten voor particuliere huishoudens te hoog zouden zijn. Dit leek echter kortzichtig. De last in geval van schade zou vele malen hoger zijn en zou zelfs het bestaan van sommige huishoudens kunnen bedreigen./cht/DP/zb