(ABM FN) Mithra heeft in de week van 22 april 2024 verschillende bindende biedingen ontvangen op geselecteerde activa van Mithra, in het bijzonder op Estetra SRL, als onderdeel van het lopende monetisatieproces, dat in maart voor het eerst werd aangekondigd. Dit meldde het biotechbedrijf maandag voorbeurs.

"In samenwerking met Stifel Investment Bank en andere deskundige adviseurs is Mithra deze biedingen, die alle aandelen in Estetra SRL en bepaalde andere activiteiten en activa binnen de Mithra groep omvatten, zorgvuldig aan het analyseren", zei het bedrijf uit Luik. 

Op dit moment is het totaalbedrag van deze biedingen echter onvoldoende om de volledige terugbetaling van alle schuldeisers van Mithra te garanderen, volgens de onderneming.

"Daarom zullen de ontvangen aanbiedingen geen waarde creëren voor de aandeelhouders van Mithra, en een terugkeer naar potentiële waarde is op dit moment niet mogelijk", aldus Mithra. 

"Mithra blijft zich inzetten om te onderhandelen met de biedende partijen om de geboden waarde te verhogen, handelend in het beste belang van alle belanghebbenden. Het bedrijf overweegt ook passende maatregelen te nemen, waaronder het voortzetten van onderhandelingen voor de relevante activa in het kader van een gerechtelijke procedure, zoals het geval is voor andere activa van de Mithra-groep, om deze besprekingen indien nodig verder te zetten."

Bijgevolg heeft Mithra de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) verzocht om de verhandeling van de aandelen van de onderneming op Euronext Brussel op te schorten in afwachting van de lopende onderhandelingen.

"Mithra blijft zich inzetten om het monetisatieproces met toewijding en transparantie uit te voeren en de belangen van alle belanghebbenden te behartigen en zal waar nodig tijdige updates blijven geven aan de markt en belanghebbenden", aldus het bedrijf, dat verder de publicatie van haar jaarverslag 2023 weer zal uitstellen. Deze publicatie stond gepland voor 30 april aanstaande, nadat die al werd uitgesteld van eerder half april.

In plaats daarvan zal, gezien de recente gebeurtenissen, een jaarverslag worden opgesteld en gepubliceerd voor Mithra dat een situatie "in discontinuïteit" weerspiegelt op een latere datum, die zal worden aangekondigd in een volgende mededeling, aldus het bedrijf.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer