De dag na dat evenement, op 20 april, boekten bitcoinmunters recordinkomsten, die op ongeveer 107 miljoen dollar uitkwamen dankzij blokbeloningen en transactiekosten, die de kleine hoeveelheden bitcoin vertegenwoordigen die aan munters worden betaald om een transactie te valideren door deze in het laatste blok op te nemen.

Die stijging van de transactiekosten is deels te verklaren door de introductie van het "Runes"-protocol van ontwikkelaar Casey Rodarmor - ontworpen om fungibele tokens op Bitcoin te creëren - dat tijdens de halvering werd gelanceerd en bedoeld was als antwoord op de vermindering van blokbeloningen, met name door het verhogen van de transactiekosten.

De lancering van "Runes" ging gepaard met een significante stijging van de transactiekosten gedurende enkele uren. De kosten schoten omhoog naar een piek van 2.750 satoshi's per virtuele byte, wat neerkomt op ongeveer 240 dollar per transactie. En er is een interessant detail over blok 840.000: terwijl de grote mining pools strijd leverden om dat blok, was het outsider ViaBTC - met 14 % van de hash rate-distributie - die het blok wist te bemachtigen, en die zo een record van 37,6 BTC aan transactiekosten ontving, plus de beloning van 3,25 BTC. Dit wijst erop dat veel marktdeelnemers transacties in dit blok 840.000 wilden inschrijven ondanks de exorbitante kosten.

Maar inmiddels zijn de kosten aanzienlijk gedaald tot ongeveer 10 dollar, afhankelijk van de prioriteiten van de transacties op het netwerk. Dit is deels te wijten aan een drastische prijsdaling van 50 % in de vloerprijs van de NFT-collectie "Runes", een teken dat de hype niet duurzaam was.

Transactiekosten op Bitcoin - maandag 22 april (bron: Mempool.space)

Daarnaast is de hashprice-index, een maatstaf gecreëerd door Luxor om te kwantificeren hoeveel een munter kan verwachten te verdienen met een specifieke hoeveelheid hashrate (rekenkracht), ook gedaald van 182,98 dollar per hash/dag naar 76 dollar, een niveau dat lager is dan voor de halvering.

Hashprice Index (bron: Luxor)

Over het algemeen is deze toename van de kosten een zegen voor de munters, maar voor dagelijkse gebruikers en fervente Bitcoin-voorstanders is de situatie anders. De harde realiteit is dat het betalen van meer dan 10 dollar - soms 240 dollar in volle speculatieve euforie - voor een bitcointransactie met lage prioriteit onpraktisch is voor bijna iedereen.

Dit benadrukt de complexe uitdagingen die Bitcoin, en in bredere zin veel blockchains, moet aangaan om door het grote publiek te worden geaccepteerd, waarbij ze uiteraard veilig en decentraal moeten blijven. Het feit dat de munt het belangrijkste cryptoactivum op de markt is, beschermt Bitcoin niet tegen speculatie, congestie en de groeiproblemen die ook andere ketens ervaren.

Hoewel Bitcoin de opkomst van NFT-collecties op zijn netwerk - zoals Ordinals en Runes - niet kan stoppen, wat kan leiden tot een stijging van de transactiekosten, kan het ofwel tools zoals het Lightning Network invoeren, een Layer 2-oplossing voor Bitcoin, om de impact te verzachten, of de speculatie op natuurlijke wijze laten plaatsvinden.

Wat de transactiekosten betreft, is deze situatie eerder de dageraad van een nieuw tijdperk dan het einde van een bestaand tijdperk. De kritiek die Bitcoin-voorstanders historisch gezien hadden op andere blockchains, zoals Ethereum of Solana, vanwege hun congestie- en schaalbaarheidsproblemen, is nu een zelf toegebrachte wond. Zelfs als de huidige hype afneemt, zal de kwestie van de hoge kosten een langetermijnuitdaging blijven.