Op papier ziet de situatie er eerder komisch uit. In juni liet de nationale oliemaatschappij van Abu Dhabi, ADNOC, doorschemeren dat ze Covestro wilde overnemen voor ongeveer 55 EUR per aandeel.

De aandeelkoers steeg als reactie hierop naar ongeveer 50 EUR, terwijl deze voorheen onder de 40 EUR bleef hangen. Dit ondanks het feit dat de toenadering als "informeel" werd bestempeld, en ondanks de talrijke voorzichtige bewoordingen van beide kanten.

Drie maanden later versterkte ADNOC haar bod en suggereerde dat het zou kunnen oplopen tot 60 EUR per aandeel. Die aankondiging heeft de markt echter niet kunnen bekoren, en het aandeel zakte weer weg naar de huidige koers van 47 EUR.

Opnieuw werd opvallend voorzichtige taal gebezigd, met een aanbod dat slechts "mondeling" zou zijn gecommuniceerd en dat nog steeds onderhevig zou zijn aan brede interpretatie - open-ended discussions, heet het dan in het Engels.

De reactie van de markt op deze aankondigingen weerspiegelt de terughoudendheid van beleggers. Zij hebben ongetwijfeld de politieke implicaties van de kwestie niet uit het oog verloren. Het is immers moeilijk voor te stellen dat de Duitse autoriteiten het op prijs stellen dat een monarchie uit de Perzische Golf op deze manier een nationaal industrieel juweel in handen krijgt.

Ten eerste omdat er al geruchten zijn over strategische verschillen tussen de twee partijen, vooral op het gebied van duurzame ontwikkeling; ten tweede omdat het opportunistische karakter van het bod van ADNOC veel gevoeligheden zou kunnen kwetsen.

De benadering van de Emiraten komt op een moment dat Covestro — net als de Duitse industrie als geheel — een zeer moeilijke periode doormaakt, onder meer gehinderd door zeer hoge energiekosten en een deplorabele economische conjunctuur.

De operationele winst van de groep is al twee jaar aan het kelderen, terwijl de nettoschuld snel toeneemt. De operationele cashflow dekte de afgelopen twee jaar nauwelijks de investeringen, wat het bestuur dwong om het dividend te verlagen.

De gisteren gepubliceerde kwartaalresultaten wijzen niet op een kentering van de trend — integendeel. In deze context zou ADNOC, dat zelf geen probleem heeft met zijn energiekosten, zowel als een witte ridder als een roofvogel kunnen worden gezien.

Gezien de gevoeligheid van de situatie is het dan ook niet verwonderlijk dat de markt er momenteel maar half in gelooft. Speculatieliefhebbers doen er in ieder geval goed aan om de situatie in de gaten te houden.

Foto: Reuters