(ABM FN) Umicore heeft op basis van de prestaties in het eerste kwartaal de outlook voor heel 2024 herhaald Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een update van de wereldwijd opererende materiaaltechnologie- en recyclagegroep.

Concrete cijfers over het eerste kwartaal gaf Umicore vrijdag niet.

Umicore gaat er van uit dat de aangepaste EBITDA voor de gehele groep in 2024 tussen 900 miljoen en 950 miljoen euro zal liggen. De analistenconsensus zit voor dit jaar op 905 miljoen euro. Voor 2025 rekenen de analisten op 932 miljoen euro.

Bij Battery Materials is begonnen met de uitvoering van het orderboek. De onderliggende volumes worden geleidelijk opgebouwd volgens de opstarttrajecten van de klanten, waarbij een meer uitgesproken volume-effect nu nog steeds wordt verwacht in de tweede helft van het jaar.

Als eenmalige effecten buiten beschouwing worden gelaten, verwacht Umicore dat de onderliggende prestaties in Battery Materials in 2024 aanzienlijk zullen stijgen ten opzichte van vorig jaar. Umicore rekent op 575 tot 675 miljoen euro aan inkomsten en een aangepaste EBITDA-marge van circa 22 procent.

In de Business Group Catalysis bleef Automotive Catalyst goede vooruitgang boeken met verdere efficiëntieverbeteringen, optimalisatie van het werkkapitaal en het genereren van vrije kasstroom in lijn met de strategie om maximale winstgevendheid te blijven genereren. 

De aangepaste EBITDA bij Catalysis zal volgens Umicore ietwat onder het niveau van het vorige recordjaar liggen.

In de Recycling Business Group werd de geplande en regelmatige onderhoudssluiting in Precious Metals Refining in het eerste kwartaal voltooid en startten de activiteiten opnieuw op. Zoals eerder aangekondigd, zullen de volumes en inkomsten daardoor meer gewogen zijn in de tweede helft van 2024.

De aangepaste EBITDA van Recycling zal onder het niveau van het vorige jaar liggen, maar nog steeds ruim boven de niveaus van vóór 2020 en in lijn met de huidige marktvooruitzichten.

De Business Group Specialty Materials begon het jaar in een aanhoudend moeilijke marktomgeving. Samen met de huidige lagere marktpremies had dit, zoals verwacht, een invloed op Cobalt & Specialty Materials. De prestaties van Metal Deposition Solutions liggen in de lijn van de verwachtingen. Umicore verwacht dat de aangepaste EBITDA in 2024 naar verwachting iets onder het niveau van het vorige jaar liggen zal.

Zoals voorzien kende Electro-Optic Materials een sterke start van het jaar.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer