De raad van bestuur van SPCG Public Company Limited heeft op zijn vergadering van 23 februari 2024 voorgesteld om op de algemene vergadering van 19 april 2024 de bestemming en uitkering van dividend goed te keuren uit de bedrijfsresultaten van het bedrijf voor het jaar 2023 en ingehouden winsten te betalen tegen een tarief van THB 0,95 per aandeel.95 per aandeel goed te keuren. Het interim-dividend uit de bedrijfsresultaten van het bedrijf voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2023 en de ingehouden winst werd al betaald tegen THB 0,30 per aandeel, voor 1.055.790.000 aandelen, in totaal THB 316.737.000. Het resterende dividend dat in deze periode betaald moet worden, bedraagt THB 0,65 per aandeel, voor 1.055.790.000 aandelen, totaal THB 686.263.500. De lijst van aandeelhouders die recht hebben op dividend (Record Date) is vastgesteld op 12 maart 2024, en de dividendbetaling is gepland op 17 mei 2024.

De rechten om dergelijke dividenden te ontvangen zijn nog onzeker tot de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het jaar 2024.