SPCG Public Company Limited heeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het jaar 2021, die zal worden gehouden op 19 april 2021, voorgesteld om de bestemming en de dividenduitkering uit de bedrijfsresultaten van de Vennootschap voor het jaar 2020 uit te betalen tegen een koers van THB 1,20 per aandeel.20 per aandeel, aangezien het interimdividend uit de bedrijfsresultaten van de Vennootschap voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020 reeds werd uitgekeerd ten belope van THB 0,55 per aandeel, zal de dividenduitkering uit de bedrijfsresultaten van de Vennootschap voor 2020 bijgevolg worden betaald ten belope van THB 0,65 per aandeel, wat neerkomt op THB 686.263.500. Het recht van de aandeelhouder om het dividend te ontvangen zal worden bepaald in overeenstemming met de registratiedatum op 17 maart 2021 en de dividenduitkering zal worden betaald op 14 mei 2021.