SPCG Public Company Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde de onderneming aan dat de totale inkomsten THB 5.047,31 miljoen bedroegen. De netto-inkomsten bedroegen THB 2.731,62 miljoen. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg THB 2,8.