SPCG Public Company Limited heeft voorgesteld om in deze periode een dividend uit te keren van THB 0,60 per aandeel voor 1.055.790.000 aandelen, totaalbedrag THB 633.474.000 (zeshonderd drieëndertig miljoen vierhonderd vierenzeventigduizend baht) voor het jaar 2022. De lijst van aandeelhouders die recht hebben op dividend (Record Date) is vastgesteld op 15 maart 2023, en de dividendbetaling is gepland op 18 mei 2023. De rechten om dergelijke dividenden te ontvangen zijn nog onzeker tot de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.