ARUHI Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting gegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2021. Voor het volledige jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van 27.300 miljoen JPY, een nettoresultaat van 4.800 miljoen JPY of 136,26 JPY per basisaandeel.