ARUHI Corporation heeft winstverwachtingen gegeven voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van 27.700 miljoen JPY, een nettoresultaat van 4.300 miljoen JPY, een nettoresultaat toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 4.300 miljoen JPY, een gewone winst per aandeel van 121,48 JPY.