ARUHI Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het hele jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van JPY 21.000 miljoen, een inkomen vóór belastingen van JPY 3.000 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 2.050 miljoen of JPY 57,87 per basisaandeel.