SBI ARUHI Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van 21.000 miljoen JPY, een nettoresultaat van 2.050 miljoen JPY, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 2.050 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 56,06 JPY.