ARUHI Corporation heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde financiële resultaten bekendgemaakt voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2021. Voor de periode op geconsolideerde basis bedroegen de bedrijfsinkomsten 26.821 miljoen JPY tegen 26.202 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg JPY 5.177 miljoen tegen JPY 4.972 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 146,58 tegen JPY 141,45 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 145,11 tegen JPY 138,65 een jaar geleden. Voor de periode, op niet-geconsolideerde basis, bedroegen de bedrijfsinkomsten 26.501 miljoen JPY tegen 25.794 miljoen JPY een jaar geleden. De bedrijfsopbrengsten bedroegen JPY 6.855 miljoen tegen JPY 6.512 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg JPY 4.309 miljoen tegen JPY 3.944 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 122,02 tegen JPY 112,20 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 120,80 tegen JPY 109,98 een jaar geleden.