ARUHI Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2022. Voor het volledige jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van JPY 29.500 miljoen, een nettoresultaat van JPY 5.700 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 5.700 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 161,38.