GMO Pepabo, Inc. verwacht geen dividend vast te stellen voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023, tegen 50,00 JPY per aandeel een jaar geleden.