GMO Pepabo, Inc. heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 december 2022. Voor die periode verwacht de onderneming een netto-omzet van 11.482 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.143 miljoen JPY, een aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winst van 785 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 147,92 JPY.