GMO Pepabo, Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 11.064 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 857 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 573 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 108,64 JPY.