GMO Pepabo, Inc. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 december 2024. Het bedrijf verwacht voor dat jaar een dividend van ¥ 40 uit te keren.