GMO Pepabo, Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 10.963 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 700 miljoen, een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van ¥ 421 miljoen en een gewone winst per aandeel van ¥ 79,95.