Dignity plc heeft de benoeming aangekondigd van Angela Eames tot Interim Chief Financial Officer en uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang. Angela is momenteel de Group Financial Controller van Dignity en interim Chief Financial Officer van Dignity Funerals Ltd. Angela is een chartered management accountant die 33 jaar geleden bij Dignity in dienst trad en heeft een schat aan ervaring en kennis van Dignity en haar activiteiten. Angela vervangt Dean Moore, die met onmiddellijke ingang zijn functie als Interim Chief Financial Officer van de Groep neerlegt.

Dean blijft deel uitmaken van de Raad van Bestuur als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. Ondanks Dean's rol als Interim Chief Financial Officer tot de dag van vandaag, heeft de Raad vastgesteld dat dit de uitoefening van zijn onafhankelijk oordeel met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap niet wezenlijk belemmerde en zou belemmeren. De samenstelling van bepaalde Bestuurscomités is als volgt aangepast aan deze wijzigingen in de Raad van Bestuur: Dean Moore is benoemd in het Bezoldigingscomité.

Het lidmaatschap van het Bezoldigingscomité bestaat nu uit Graham Ferguson, Giovanni (John) Castagno, Kartina Tahir Thomson en Dean Moore. Dean Moore is benoemd tot lid van de Auditcommissie. Het Audit Committee bestaat nu uit Graham Ferguson, Kartina Tahir Thomson en Dean Moore.

Dean Moore is benoemd in de Benoemingscommissie. De Benoemingscommissie bestaat nu uit Giovanni (John) Castagno, Graham Ferguson, Kartina Tahir Thomson en Dean Moore. Dean Moore is benoemd tot lid van de Risicocommissie.

Het Risk Committee bestaat nu uit Kartina Tahir Thomson, Giovanni (John) Castagno, Graham Ferguson en Dean Moore.