Dignity plc heeft op 27 april 2023 zijn jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 december 2022. In dit verslag gaf haar accountant, Ernst & Young LLP, een goedkeurende verklaring waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.