BERLIJN (dpa-AFX) - De Duitse huurdersvereniging eist dat de "stoplicht"-regering haar beloften nakomt en verdere hervormingen doorvoert om huurders te beschermen. De verlenging van de huurbevriezing tot 2029 is belangrijk en had al veel eerder moeten gebeuren, maar het is niet genoeg, verklaarde huurdersvoorzitter Lukas Siebenkotten woensdag. "We rekenen erop dat de regering al haar huiswerk voor deze zittingsperiode doet," benadrukte Siebenkotten. Dit omvat onder andere de in het regeerakkoord overeengekomen verlaging van de huurlimiet voor huurverhogingen van 15 naar 11 procent, een verbetering van de ontslagbescherming en de implementatie van een nieuwe regeling voor huursubsidie.

De huurdersvereniging vindt ook dat de huurstop, die de huren regelt na verhuizing naar een populaire wijk, moet worden aangescherpt. "De huurstop kent talloze uitzonderingen en mazen die dringend gedicht moeten worden als onderdeel van de verlenging," aldus Siebenkotten.

De vereniging van huiseigenaren Haus und Grund verwelkomde daarentegen het feit dat er geen aanscherping van het huurrecht is gepland. "De federale minister van Justitie heeft terecht erkend dat particuliere verhuurders geen verdere aanscherping kunnen verdragen, ook niet met het oog op de energietransitie," verklaarde verenigingsvoorzitter Kai Warnecke. De verlenging van de huurbevriezing is volledig overbodig en vanuit grondwettelijk oogpunt zeer twijfelachtig. "Wie de nodige investeringen in de woningvoorraad mogelijk wil maken met het oog op de energietransitie en leeftijdsaanpassende verbouwingen, moet redelijke huurprijswijzigingen toestaan," argumenteerde hij./tam/DP/stk