BERLIJN (dpa-AFX) - De SPD en FDP zijn overeengekomen om de huurbevriezing te verlengen tot na 2025. Onderdeel van hun akkoord is ook een compromis over de opslag van communicatiegegevens voor opsporingsdoeleinden, zo maakten coalitiekringen woensdag bekend. "De blokkade is voorbij," zei de fractie van de SPD. FDP parlementslid Thorsten Lieb kondigde aan: "De coalitie is het eens geworden over de 'quick freeze' procedure op kabinetsniveau." Hierdoor kunnen gegevens in de toekomst op een juridisch veilige en ad-hoc manier worden opgeslagen.

Onderdeel van het akkoord is de verlenging van de huurbevriezing op krappe woningmarkten tot 2029, zoals voorzien in het regeerakkoord, als reactie op de aanhoudende moeilijke situatie op veel woningmarkten, aldus Lieb. De huurbevriezing zorgt ervoor dat de huur in principe niet meer dan tien procent hoger mag zijn dan de standaard lokale vergelijkende huur wanneer een nieuw huurcontract wordt afgesloten. De betreffende deelstaatregering beslist of de huurbevriezing in bepaalde gebieden van toepassing is.

De SPD en de Groenen willen verdere wijzigingen in het huurrecht, waarvan sommige ook in het regeerakkoord zijn opgenomen. Naar verluidt is er echter nog geen overeenstemming bereikt met federaal minister van Justitie Marco Buschmann (FDP), die verantwoordelijk is voor het huurrecht, over wijzigingen van de maximale stijging van bestaande huren binnen een bepaalde periode (huurplafond) of de verdere ontwikkeling van de huurindex.

De voorzitter van de Duitse vastgoedfederatie ZIA, Andreas Mattner, zei: "Ik ga ervan uit dat verdere aanscherping van de wet nu van tafel is." Anders zou de woningbouw in Duitsland jarenlang tot stilstand kunnen komen.

Met de "quick freeze" procedure worden gegevens alleen opgeslagen als er een vermoeden is van een strafbaar feit van aanzienlijke betekenis - zoals moord of doodslag. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) vindt dit niet genoeg. Ze heeft onlangs geijverd voor een nieuwe, wettelijke regeling voor het opslaan van telecommunicatieverkeer en locatiegegevens zonder aanleiding. Vanwege juridische onzekerheden werd de oude regeling voor het bewaren van gegevens sinds 2017 niet meer gebruikt.

"De huidige overeenkomst over de invoering van een snelbewaarprocedure betekent dat een belangrijke eis van het burgerrechtenbeleid van de Groene Partij eindelijk is gerealiseerd," zei Konstantin von Notz, vicevoorzitter van de parlementaire fractie van de Groene Partij in de Bondsdag. De overeenkomst betekent "een stap weg van massale gegevensopslag zonder reden en een beslissende stap in de richting van een veiligheidsbeleid dat de rechtshandhaving verbetert en tegelijkertijd proportioneel is en de vrijheid van burgers respecteert".

Al maanden vraagt de SPD in de Bondsdag om meer actie van minister van Justitie Marco Buschmann om bescherming te bieden tegen de stijgende huurprijzen. De FDP-politicus heeft nog geen enkel project in gang gezet dat in het regeerakkoord is overeengekomen, bekritiseerden de plaatsvervangende fractieleiders Verena Hubertz en Dirk Wiese in februari. De tijd dringt. De huurbevriezing loopt namelijk eind 2025 af en de deelstaten hebben anderhalf jaar van tevoren nodig om deze te verlengen. Als hem de afgelopen maanden vragen werden gesteld over het huurrecht, antwoordde Buschmann meestal zelfvoldaan dat er andere plannen uit het regeerakkoord waren die nog niet waren uitgevoerd - verwijzend naar zijn eis voor de invoering van de "snelle bevriezingsprocedure".

Twee ontwerpen worden nu relatief snel geschreven in het Federale Ministerie van Justitie: Een ontwerp voor gegevensopslag, dat dan iets anders zal zijn dan het ontwerp dat hij hierover in oktober 2022 presenteerde en dat op veel kritiek van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken stuitte. Aangezien de huurbevriezing in wezen een bestaande regeling is die moet worden uitgebreid, kan worden aangenomen dat Buschmann dit ontwerp binnenkort ter goedkeuring naar de andere federale overheidsdepartementen zal sturen. Hoewel de twee projecten inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben, is het waarschijnlijk dat ze op dezelfde dag door het kabinet worden goedgekeurd./abc/DP/stw