BERLIJN (dpa-AFX) - De SPD en FDP hebben een akkoord bereikt over internetonderzoeksmaatregelen en het huurrecht en hebben daarmee een compromis bereikt over twee van hun belangrijkste geschilpunten. "De blokkade is voorbij", zei de SPD-parlementsfractie woensdag. FDP parlementslid Thorsten Lieb kondigde aan: "De coalitie is het eens geworden over de 'Quick Freeze' procedure op kabinetsniveau." Dit betekent dat gegevens nu op een juridisch veilige en ad-hoc manier worden opgeslagen. Het akkoord omvat ook de verlenging van de huurbevriezing op krappe woningmarkten tot 2029, zoals voorzien in het regeerakkoord, als reactie op de aanhoudende moeilijke situatie op veel woningmarkten.

Met de "quick freeze" procedure worden gegevens alleen opgeslagen als er een vermoeden is van een strafbaar feit van aanzienlijke betekenis - zoals moord of doodslag. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) vindt dit niet genoeg. Ze heeft onlangs geijverd voor een nieuwe, wettelijke regeling voor het opslaan van telecommunicatieverkeer en locatiegegevens zonder aanleiding. Vanwege juridische onzekerheden wordt de oude regeling voor het bewaren van gegevens sinds 2017 niet meer gebruikt.

De SPD in de Bondsdag vraagt al maanden om meer actie van minister van Justitie Marco Buschmann om bescherming te bieden tegen stijgende huren. De FDP-politicus heeft nog geen enkel project in gang gezet dat in het regeerakkoord was overeengekomen, bekritiseerden de plaatsvervangende fractieleiders Verena Hubertz en Dirk Wiese in februari. De tijd dringt. Dat komt omdat de huurbevriezing bijvoorbeeld eind 2025 afloopt en de deelstaten anderhalf jaar van tevoren een verlenging nodig hebben. De huurbevriezing zorgt ervoor dat de huur bij het afsluiten van een nieuw huurcontract in principe niet meer dan tien procent hoger mag zijn dan de lokale vergelijkingshuur./abc/DP/stw