ARUHI Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen bekendgemaakt voor het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2021. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2021 verwacht het bedrijf, Bedrijfsopbrengsten van 26.800 miljoen yen, Nettoresultaat van 4.980 miljoen yen 141,14 per aandeel.