De Raad van Bestuur van Keywords Studios plc (AIM:KWS) heeft de recente speculatie op de markt opgemerkt en bevestigd dat het in vergevorderde besprekingen is met een fonds dat deel uitmaakt van de EQT Group L.L.C. ("EQT"), een doelgerichte wereldwijde investeringsorganisatie, betreffende een mogelijk bod in contanten van 2,550 pence per aandeel om het gehele uitgegeven en uit te geven aandelenkapitaal van de Onderneming te verwerven (het "Mogelijke Bod"). De aandeelhouders van Keywords Studios die op 24 mei 2024 in het register staan, zullen ook gerechtigd zijn om het slotdividend van 2023 van 1,76 pence te ontvangen, zoals aanbevolen op 13 maart 2024, en betaalbaar op 28 juni 2024 ("2023 Slotdividend"). Het Mogelijke Bod volgt op vier eerdere ongevraagde voorstellen van EQT in de afgelopen maanden, die de Raad heeft afgewezen, en vertegenwoordigt een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

De Raad van Bestuur blijft vertrouwen in de groeistrategie van het bedrijf om het enige echt wereldwijde platform op te bouwen dat oplossingen biedt voor de video games en entertainment industrieën, zowel organisch als door middel van acquisities, en EQT steunt deze strategie. De Raad van Bestuur van Keywords Studios heeft het Mogelijke Bod zorgvuldig geëvalueerd met haar financiële adviseurs en is tot de conclusie gekomen dat het Mogelijke Bod een waarde heeft die de Raad van Bestuur bereid zou zijn aan te bevelen aan de aandeelhouders van Keywords Studios, mocht een vaste intentie om een bod uit te brengen overeenkomstig Regel 2.7 van de Code worden aangekondigd onder deze financiële voorwaarden, onder voorbehoud van de instemming met alle andere voorwaarden van een bod. Het Mogelijke Bod is afhankelijk van voldoening of ontheffing (door EQT) van gebruikelijke voorwaarden, waaronder de voltooiing van bevestigende due diligence door EQT.

De Raad van Bestuur zal een verdere verklaring uitgeven als en wanneer dit gepast is. In de tussentijd wordt aandeelhouders van Keywords Studios sterk aangeraden om geen actie te ondernemen. Regel 2.6(a) van de Code vereist dat EQT, uiterlijk op 15 juni 2024 om 17.00 uur, zijnde de 28ste dag na de datum van deze aankondiging, ofwel een vaste intentie aankondigt om een bod uit te brengen op Keywords Studios in overeenstemming met Regel 2.7 van de Code, ofwel aankondigt dat het niet van plan is om een bod uit te brengen, in welk geval de aankondiging zal worden behandeld als een verklaring waarop Regel 2.8 van de Code van toepassing is.

Deze termijn zal enkel verlengd worden met de toestemming van het Panel voor Overnames en Fusies, in overeenstemming met Regel 2.6(c) van de Code. In overeenstemming met Regel 2.5(a) van de Code, behoudt EQT zich het recht voor om een bod uit te brengen op Keywords Studios aan een lagere waarde of aan minder gunstige voorwaarden dan het Mogelijke Bod: (i) met de goedkeuring of aanbeveling van de Raad van Bestuur van Keywords Studios; (ii) als een derde partij een vaste intentie aankondigt om een bod uit te brengen op Keywords Studios dat, op die datum, een lagere waarde heeft dan de waarde van het Mogelijke Bod; of (iii) na de aankondiging door Keywords Studios van een Rule 9 waiver transactie overeenkomstig Appendix 1 van de Code of een omgekeerde overname (zoals gedefinieerd in de Code). Als Keywords Studios een verder dividend of uitkering of andere teruggave van waarde of betaling aan haar aandeelhouders declareert, maakt of betaalt, anders dan het 2023 Definitieve Dividend, behoudt EQT zich het recht voor om een gelijkwaardige verlaging van het Mogelijke Bod door te voeren.

In verband met de mogelijkheid van EQT om een bod in contanten uit te brengen op Keywords Studios (als zij daartoe geneigd zou zijn), behoudt EQT zich het recht voor om de vorm en/of de mix van de vergoeding die zij zou bieden te variëren.