Boryszew S.A. heeft haar winstcijfers voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 bekendgemaakt. Voor het derde kwartaal meldde het bedrijf een omzet van PLN 1.279,36 miljoen, vergeleken met PLN 1.706,54 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 5,17 miljoen PLN, vergeleken met 22,84 miljoen PLN een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,03 vergeleken met PLN 0,11 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,03 vergeleken met PLN 0,11 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg PLN 0,03 vergeleken met PLN 0,11 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg 0,03 PLN, vergeleken met 0,11 PLN een jaar geleden.
Over de negen maanden bedroeg de omzet PLN 4.483,94 miljoen, vergeleken met PLN 5.242,77 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 126,81 miljoen PLN, vergeleken met 131,4 miljoen PLN een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,63 vergeleken met PLN 0,65 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,63 vergeleken met PLN 0,65 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg PLN 0,63 vergeleken met PLN 0,65 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg PLN 0,63 vergeleken met PLN 0,65 een jaar geleden.