Boryszew S.A. heeft de winstresultaten over het eerste kwartaal van het boekjaar 2017 bekendgemaakt. Voor het kwartaal kondigde het bedrijf een omzet aan van PLN 1.601,3 miljoen tegen PLN 1.480,1 miljoen een jaar geleden. De operationele winst bedroeg PLN 93,6 miljoen tegen PLN 66,4 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg PLN 78,1 miljoen van PLN 128,3 miljoenl. Voor 2017 verwachtte de onderneming een nettowinstdoelstelling van 305,5 miljoen PLN en een EBITDA-doelstelling van 539,7 miljoen PLN.