Boryszew S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde de onderneming een omzet aan van 5.554,579 miljoen PLN, tegen 6.259,519 miljoen PLN een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg PLN 54,089 miljoen, vergeleken met PLN 210,298 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg PLN 279,106 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van PLN 87,977 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg PLN 1,38 tegenover een verlies per aandeel van PLN 0,43 een jaar geleden.