Boryszew S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het gehele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van PLN 6.264 miljoen, tegen PLN 5.554,58 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg PLN 72,8 miljoen, tegen PLN 279,11 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,36 vergeleken met PLN 1,38 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg PLN 0,36 vergeleken met PLN 1,38 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel was PLN 0,36 vergeleken met PLN 1,38 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel was PLN 0,36 vergeleken met PLN 1,38 een jaar geleden.