Bojun Education Company Limited heeft een indicatie gegeven van de groepswinst voor het jaar dat eindigt op 31 augustus 2023. De raad van bestuur van Bojun Education Company Limited heeft de aandeelhouders van het bedrijf en potentiële investeerders geïnformeerd dat op basis van een voorlopige beoordeling door het management van het bedrijf van de niet-gecontroleerde jaarrekeningen van de groep voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2023, de groep naar verwachting een winst zal boeken tussen ongeveer RMB 41 miljoen en RMB 51 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2023, vergeleken met een verlies van ongeveer RMB 9,4 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 augustus 2022.