Bojun Education Company Limited heeft aangekondigd dat, aangezien de onderneming meer tijd nodig heeft voor de bespreking en verificatie van de bepaling van de bijzondere waardevermindering van bepaalde langetermijnactiva die eigendom zijn van de Groep (maar niet van haar scholen), de Raad van Bestuur heeft besloten dat de publicatie van de Jaarresultaten 2021 verder zal worden uitgesteld tot 18 maart 2022, en dat de vergadering van de Raad van Bestuur dus opnieuw zal worden gepland op 18 maart 2022 voor het goedkeuren van de Jaarresultaten 2021 en het overwegen van de aanbeveling voor de betaling van het slotdividend, indien van toepassing, en het verhandelen van andere zaken. De jaarresultaten van 2021 zullen op dezelfde datum worden bekendgemaakt.