Bojun Education Company Limited heeft een niet-gecontroleerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 augustus 2021. Voor die periode verwacht de onderneming een verlies van ongeveer RMB 180 miljoen tot RMB 250 miljoen, vergeleken met een winst voor het jaar eindigend op 31 augustus 2020 van ongeveer RMB 15,2 miljoen. De Raad van Bestuur is van mening dat deze ommekeer van winst naar verlies voornamelijk is toe te schrijven aan de deconsolidatie van scholen die verplichte onderwijsdiensten verlenen en kleuterscholen zonder winstoogmerk die door de Groep worden geëxploiteerd.