De Raad van Bestuur van Macerich heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,17 per gewoon aandeel vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 4 maart 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 16 februari 2024 als zodanig staan geregistreerd.