De Raad van Bestuur van Macerich heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,17 per gewoon aandeel vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 3 juni 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 20 mei 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.