Op 20 maart 2024 heeft Peggy Alford de Raad van Bestuur van The Macerich Company geïnformeerd dat zij zich niet herkiesbaar stelt als directeur van het bedrijf op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 om zich op andere verplichtingen te kunnen richten. Mevrouw Alford is momenteel voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Bestuur en zal tot de jaarvergadering van 2024 deel blijven uitmaken van de Raad van Bestuur en haar positie als voorzitter van de auditcommissie behouden.