Meryllion Resources Corp. heeft op 18 januari 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 september 2021. In dit verslag heeft haar accountant, Clearhouse LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.