Meryllion Resources Corp. heeft op 25 januari 2023 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 30 september 2022. In dit verslag heeft haar accountant, Clearhouse LLP, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.