Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 10 mei 2024, heeft Mazda Motor Corporation besloten dividenden uit te keren uit overschot met als registratiedatum 31 maart 2024 als volgt. Dit besluit zal worden voorgesteld op de 158e Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in juni 2024 wordt gehouden. Mazda's beleid met betrekking tot het dividend in aandelen is om het bedrag van de dividenduitkeringen te bepalen, rekening houdend met de financiële resultaten van het lopende boekjaar, het bedrijfsklimaat en de financiële toestand, enz.

Op basis van de geconsolideerde financiële resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024, die het bedrijf bekendmaakte, heeft het besloten om een eindejaarsdividend uit te keren van ¥30 per aandeel, inclusief een verhoging van ¥5 per aandeel.