Japan Post Holdings Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar 2024. Voor het boekjaar 2024 bedraagt het geconsolideerde nettoresultaat van de groep 240,0 miljard JPY, een daling van 191,0 miljard JPY of 44,3% op jaarbasis.