CAC Holdings Corporation kondigde geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten aan voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 december 2017. Voor de periode op geconsolideerde basis rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van 53.268 miljoen JPY, vergeleken met 52.521 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 698 miljoen JPY, vergeleken met 1.202 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone inkomsten bedroegen 717 miljoen JPY, tegenover 937 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg JPY 1.100 miljoen vergeleken met JPY 2.039 miljoen een jaar geleden. De nettowinst per aandeel bedroeg 59,69 JPY per aandeel, tegenover 105,55 JPY per aandeel een jaar geleden. Het rendement op eigen vermogen bedroeg JPY 3,8% tegen JPY 7,4% een jaar geleden. De kasstromen gebruikt voor bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 1.014 miljoen, vergeleken met JPY 892 miljoen een jaar geleden. De winst vóór winstbelastingen bedroeg JPY 2.122 miljoen tegenover JPY 3.945 miljoen een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg 173 miljoen JPY, vergeleken met 300 miljoen JPY een jaar geleden. De aankoop van immateriële vaste activa bedroeg 994 miljoen JPY, tegenover 650 miljoen JPY een jaar geleden. Voor de periode op niet-geconsolideerde basis rapporteerde de onderneming een netto-omzet van 1.368 miljoen JPY, tegenover 1.399 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 172 miljoen JPY, tegenover 219 miljoen JPY een jaar geleden. Het gewone inkomen bedroeg 487 miljoen JPY, tegenover 394 miljoen JPY een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 518 miljoen JPY, tegenover 2.624 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoresultaat per aandeel bedroeg JPY 28,11 per aandeel, tegenover JPY 135,85 per aandeel een jaar geleden. Voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 verwacht het bedrijf een geconsolideerde netto-omzet van 54.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.600 miljoen JPY, een gewoon inkomen van 1.500 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan de eigenaren van de moedermaatschappij van 1.100 miljoen JPY of 59,67 JPY per aandeel.